OPUiW

Oferta

W Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia realizowany jest kompleksowy program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich. Program ten jest stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego. Plan leczenia jest zindywidualizowany i ustalany wspólnie z pacjentem w czasie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego. Leczenie obejmuje sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, jak również w miarę potrzeb konsultacje lekarskie oraz konsultacje pracownika socjalnego.

 

W Ośrodku realizowane są następujące programy terapeutyczne:

 1. Program podstawowy terapii dla osób uzależnionych w trybie dziennym.
 2. Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób uzależnionych
  w trybie ambulatoryjnym, w tym
  • specjalistyczny program dla osób uzależnionych od hazardu
  • specjalistyczny program dla osób z uszkodzeniami oun
 3. Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób współuzależnionych
  w trybie ambulatoryjnym, w tym
  • specjalistyczny program dla osób doświadczających przemocy domowej
  • specjalistyczny program dla rodzin i bliskich hazardzistów

Oferta OPUiW spełnia Standardy wykonywania usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa odwykowego rekomendowane przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zobacz - Standardy wykonywania usług zdrowotnych z zakresu lecznistwa odwykowego »